Nadlogo

NAD 2017

12 oktober 2017

De veranderende waarde van werk

Empty Banner Banner2

Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag

De Stichting Nederlandse Arbeidsmarkt Dag (NAD) organiseert iedere twee jaar een grote conferentie over arbeid en arbeidsmarkt waar onderzoekers, beleidsmakers en P&O functionarissen onderzoeksresultaten en informatie uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan.

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en Regioplan Beleidsonderzoek hebben in 2009 het initiatief genomen om de Nederlandse Arbeidsmarkt Dag nieuw leven in te blazen, nadat het gestopt was in 2000. Inmiddels zijn er Nederlandse ArbeidsmarktDagen georganiseerd in 2009 (in samenwerking met Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA)), 2011 (in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek), 2013 (in samenwerking met de Sociaal Economische Raad), 2015 (in samenwerking met de AWVN) en nu dan in 2017.

De volgende Nederlandse ArbeidsmarktDag vindt plaats op 12 oktober 2017 in het Muntgebouw Utrecht.

Organisatie

Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS)

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) is een instituut voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. AIAS is opgericht in 1998. Het brengt de verschillende vaardigheden op het gebied van arbeidsstudies vanuit de faculteiten Rechten, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde en Medicijnen samen. AIAS richt zich op het combineren van de resultaten van de disciplines rechten, economie, sociologie, psychologie en gezondheidkunde. Tevens richt AIAS zich op de toegevoegde waarde die het instituut geeft aan de individuele disciplines.

Regioplan

Regioplan levert sinds 1984 onderzoek en advies ter ondersteuning van beleid en is daarmee een van de langst bestaande onafhankelijke specialisten op dit terrein. Regioplan werkt voor overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de Europese Unie. Regioplan levert maatwerk op de belangrijkste kennisgebieden voor beleid en hanteert daarbij een interdisciplinaire aanpak en up-to-date onderzoekstechnieken. De voornaamste expertisegebieden van Regioplan zijn arbeid, werk en inkomen, openbaar bestuur, migratie en integratie, jeugd, veiligheid, zorg, onderwijs, wonen en decentralisaties. Daarnaast ondersteunen wij beleidsmakers ook op andere manieren, zoals met detachering, in house data-analyse, second opinions en projectondersteuning.

AIAS en Regioplan Beleidsonderzoek hebben in 2009 een oud gebruik van een tweejaarlijkse arbeidsmarktconferentie nieuw leven ingeblazen. Zij doen dit onder de vlag van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag.