Nadlogo

NAD 2017

12 oktober 2017

De veranderende waarde van werk

Empty Banner Banner2

De Nederlandse ArbeidsmarktDag wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van:

Hoofdsponsors

CAOPVertrouwd met arbeidszaken
Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en de zorg over de ontwikkeling en uitvoering van hun arbeidsmarktbeleid. www.caop.nl


Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop. www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw.


AIAS


AIAS werkt!

Evenwichtige verdeling van arbeid tussen praktijk en regelgeving

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) is een instituut voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. AIAS is opgericht in 1998. Het brengt de verschillende vaardigheden op het gebied van arbeidsstudies vanuit de faculteiten Rechten, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde en Medicijnen samen. AIAS richt zich op het combineren van de resultaten van de disciplines rechten, economie, sociologie, psychologie en gezondheidkunde. Tevens richt AIAS zich op de toegevoegde waarde die het instituut geeft aan de individuele disciplines. www.uva-aias.net.


Regioplan

Onderzoek en advies ter ondersteuning van beleid

Regioplan levert sinds 1984 onderzoek en advies ter ondersteuning van beleid en is daarmee een van de langst bestaande onafhankelijke specialisten op dit terrein. Regioplan werkt voor overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de Europese Unie. Regioplan levert maatwerk op de belangrijkste kennisgebieden voor beleid en hanteert daarbij een interdisciplinaire aanpak en up-to-date onderzoekstechnieken. De voornaamste expertisegebieden van Regioplan zijn arbeid, werk en inkomen, openbaar bestuur, migratie en integratie, jeugd, veiligheid, zorg, onderwijs, wonen en decentralisaties. Daarnaast ondersteunen wij beleidsmakers ook op andere manieren, zoals met detachering, in house data-analyse, second opinions en projectondersteuning. www.regioplan.nl.


Conferentiesponsor

UWVWerken aan perspectief

Wij zorgen voor een deskundige en efficiƫnte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. www.uwv.nl.


Ministerie OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap.


Logo AWVN

Goed werkgeverschap biedt organisaties een voorsprong. AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden. AWVN werkt vanuit de filosofie dat juist deze aspecten van het werkgeverschap in grote mate bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarbij is een positief bedrijfsklimaat, met constructieve arbeidsverhoudingen cruciaal. www.awvn.nl.


Ambassadeurs


www.abu.nl

Ministerie van EZ

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap


Mediapartners

BeleidsonderzoekOnlineMejudice, economen in debat

Twitter PW DeGidsTwitter Steunpunt WerkVereniging voor Beleidsonderzoek

Ook sponsor worden?

Er zijn diverse sponsorpakketten voor de arbeidsconferentie 2017. Neem voor meer informatie contact met ons via info@arbeidsconferentie.nl.