Nadlogo

NAD 2017

12 oktober 2017

De veranderende waarde van werk

Empty Banner Banner2
Welkom

Conferentie van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2017 - 'De veranderende waarde van werk'

Bestel tickets voor de NAD 2015 hier

Donderdag 12 oktober vindt voor de vijfde keer de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) plaats in Utrecht.

De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. De beroepenstructuur polariseert. We werken langer door. Steeds meer mensen combineren betaald werk met onbetaalde (zorg)taken. Wat betekent dit alles voor de plaats die werk inneemt in ons leven? Blijft werk primair een bron van inkomen (werken om te leven) of is werk essentieel voor ontplooiing en zingeving in een geïndividualiseerde samenleving (leven om te werken)? Staat werk nog wel centraal of moet het steeds meer concurreren met vrije tijd en zorg? Is een vaste baan voor het leven nog steeds het ideaal of willen moderne hoogopgeleide burgers het liefst hun eigen baas zijn?

Kortom, hoe verandert de waarde van werk in de eenentwintigste eeuw? Die vraag staat centraal op de Nederlandse ArbeidsmarktDag die plaats vindt op donderdag 12 oktober 2017 in Utrecht.

Het doel van deze dag is om uitwisseling van actuele kennis en inzichten over arbeid tot stand te brengen tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Daarnaast wordt op de conferentie in parallelle workshops een staalkaart geboden van recent Nederlands en Vlaams onderzoek naar uiteenlopende aspecten van arbeid en worden beleidsinzichten besproken.

Registratie

Early bird*) tarief Regulier tarief
Studenten/PhD's (**) € 53,50 € 79,00
Reguliere registratie € 95,50 € 131,50

Prijzen zijn inclusief administratie- en betalingskosten.
*) Early bird tarieven zijn geldig tot 1 september 2017.

Bestel tickets voor de NAD 2015 hier

Twitter

#Arbeidsmarktdag

Archief

De presentaties en paper van voorgaande conferenties zijn te vinden op de website archive.arbeidsconferentie.nl.
Klik hier voor de foto's.